Huurvoorwaarden

Door het betalen van de aanbetaling en/of van het volledige bedrag verklaart de huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden.

Reservering

 1. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering definitief.
 2. Alleen de volledige betaling van de huurprijs, onkosten (energiekosten, schoonmaak) en de waarborg geeft recht op toegang tot de gehuurde woning(en).

Aankomst- en vertrektijden

 1. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de gîte vanaf 16u en dient de woning op de laatste dag van de huurperiode tegen 10u ’s morgens te verlaten; op zondag is dat 19u. Afwijkende tijdstippen dienen vooraf met de verhuurder afgesproken te worden.
 2. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de gîte, om het even om welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.
 3. Indien de huurder de vertrektijd overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van de volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Annulering

 1. Bij annulering tot 6 weken vóór de huurperiode wordt de aanbetaling ingehouden. Bij annulering binnen de 6 weken vóór huurperiode is de volledige huur verschuldigd.
 2. Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is de verhuring te laten plaatsvinden, zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.

Aantal personen

 1. De maximale capaciteit van de woning(en) mag niet overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot de woning(en) geweigerd worden zonder terugbetaling of vergoeding.

Aansprakelijkheid en verplichtingen van de huurder

 1. De huurder verbindt er zich toe alle richtlijnen, door de verhuurder verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder geeft de richtlijnen door aan zijn medebewoners. 
 2. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen de woning en zijn inventaris in vergelijking met de beschrijving op de website, dienen aan de eigenaar binnen 24 uur na aankomst gemeld te worden.
 3. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 4. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van zijn gasten, evenals voor de schade die zij veroorzaken.
 5. De huurder is verplicht toegang tot de villa te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 6. De huurder en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden. Tussen 22.00 u en 7.00 u wordt de volledige rust van de medebewoners en de omgeving gerespecteerd. 
 7. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gîtes.
 8. De eigenaar is niet aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.
 9. Indien de huurder en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder gerechtigd deze teniet te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de verhuurder de huurder en/of zijn medebewoners aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden.  Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan, kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.
 10. De woningen zijn volledig ingericht. Enkel keuken-, bad- en bedlinnen dienen meegebracht te worden. Tegen betaling en mits 3 weken voor aankomst besteld, kan de verhuurder lakenpakketten voorzien.   De bedden zijn voorzien van dekbedden en mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.
 11. De matrassen mogen niet verlegd worden. De bedden zijn vastgemaakt aan vloer of muur en mogen niet worden verplaatst.   Tafels of zetels mogen niet van de ene naar de andere woning verplaatst worden.
 12. De huurder is verplicht de woning(en) bezemschoon op te leveren, keukengerei af te wassen en op zijn plaats te leggen, oven en BBQ te reinigen en het meubilair zowel binnen als buiten op zijn oorspronkelijke plaats te zetten.
 13. Het is verboden om te roken in de gehuurde woning(en). Er is een asbak aanwezig op het terras aan de parking.
 14. Indien het huis slechts gedeeltelijk gehuurd is, zal de huurder geen enkele poging doen om het afgesloten gedeelte te gebruiken. Inbreuken hierop leiden tot betaling van de huurprijs voor een volledige bezetting.

Huisdieren

 1. Honden zijn slechts toegelaten na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder.
 2. Wanneer de verhuurder de toestemming heeft gegeven dienen de volgende regels gerespecteerd te worden:
 • De hond slaapt in zijn bench of in de auto
 • De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is het gewoon om mee te gaan op vakantie
 • De hond komt niet in de slaapkamers, in de keuken, in de zetels en op de stoelen
 • De hond is geen bron van lawaaioverlast
 • De hond wordt nooit alleen achtergelaten in de gîte
 • De hondenpoep wordt onmiddellijk opgeraapt
 • Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (bv. haren, urine, sporen van vuile poten, enz.) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de verhuurder, toch extra werk vraagt zal dit verrekend worden met de waarborg.

Afvalsortering

 1. Het keurig sorteren van afval is verplicht. Vooraf en ter plaatse krijgt de huurder hiervoor de nodige richtlijnen. Zij dienen strikt te worden gerespecteerd.
 2. Bij niet naleving zullen de kosten voor het laten weghalen van het afval en/of de gemeentelijke boetes worden afgetrokken van de waarborg.

Laatste aanpassing: Augustus 2019